บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด

1.โครงการ "จ่ายดีมีลด" ช่วยเหลือลูกค้า เจ เอส จากภาวะวิกฤต COVID-19

admin

 • Administrator
 • *****
 • 12
 • Administrator
  • ดูรายละเอียด
2.โครงการ "จ่ายดีมีลด" ช่วยเหลือลูกค้า เจ เอส จากภาวะวิกฤต COVID-19

            โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส   COVID - 19  แก่ลูกค้าในทุกๆ  กลุ่มอาชีพ  / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งมีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

เงื่อนไข
      - สำหรับลูกค้าที่เลือกโครงการ "จ่ายดีมีลด" ไม่สามารถนำไปร่วมกับโครงการอื่นๆ ได้

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศํพท์ :  044- 511666

    *** หมายเหตุ : - การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
                             - การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/06/20, เมษายน, 2020, 08:55:25 AM โดย admin »
Administrator

admin

 • Administrator
 • *****
 • 12
 • Administrator
  • ดูรายละเอียด
หมดเขต ลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2563 ครับ
Administrator