บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด

3.โครงการ "จ่ายน้อยใช้รถต่อ" ช่วยเหลือลูกค้า เจ เอส จากภาวะวิกฤต COVID-19

admin

 • Administrator
 • *****
 • 12
 • Administrator
  • ดูรายละเอียด
4.โครงการ "จ่ายน้อยใช้รถต่อ" ช่วยเหลือลูกค้า เจ เอส จากภาวะวิกฤต COVID-19

            โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส   COVID - 19  แก่ลูกค้าในทุกๆ  กลุ่มอาชีพ  / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งมีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัทฯ ได้มีขั้นตอนให้ท่านลูกค้า เจ เอส ลีสซิ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ที่    http://www.jsgroup1973.com/covid-19/form_covid1.php   เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้

*เงื่อนไข :
      - สําหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
      - การดําเนินการพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
      - สำหรับลูกค้าที่เลือกโครงการ "จ่ายน้อยใช้รถต่อ" ไม่สามารถนำไปร่วมกับโครงการอื่นๆ ได้
      - สามารถยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

การลงทะเบียน :
1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก >>  http://www.jsgroup1973.com/covid-19/form_covid1.php
(หากลูกค้าเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว"กรุณาอย่ายื่นเรื่องซ้ำ" เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็วของท่าน)

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนพนักงานจะติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นลงนามรับรองทั้งผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)   ติดต่อนัดหมายให้ท่านเข้าไปที่ บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด  สาขาใกล้บ้านท่าน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศํพท์ :  044- 511666  ต่อเบอร์ภาย 411 , 421 , 431

    *** หมายเหตุ : - การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
                             - การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06/01/20, มิถุนายน, 2020, 09:24:35 AM โดย admin »
Administrator

admin

 • Administrator
 • *****
 • 12
 • Administrator
  • ดูรายละเอียด
หมดเขต ลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2563 ครับ
Administrator