บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด

2.โครงการ "พักชำระหนี้" ช่วยเหลือลูกค้า เจ เอส จากภาวะวิกฤต COVID-19

admin

 • Administrator
 • *****
 • 12
 • Administrator
  • ดูรายละเอียด
1.โครงการ "พักชำระหนี้" ช่วยเหลือลูกค้า เจ เอส จากภาวะวิกฤต COVID-19

        โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส   COVID - 19  แก่ลูกค้าในทุกๆ  กลุ่มอาชีพ  / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งมีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัทฯ ได้มีขั้นตอนให้ท่านลูกค้า เจ เอส ลีสซิ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ที่    http://www.jsgroup1973.com/covid-19/form_covid1.php   เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้

*เงื่อนไข :
      - สําหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
      - การดําเนินการพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
      - สำหรับลูกค้าที่เลือกโครงการ "พักชำระหนี้" ไม่สามารถนำไปร่วมกับโครงการอื่นๆ ได้
      - สามารถยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

การลงทะเบียน :
1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก >>  http://www.jsgroup1973.com/covid-19/form_covid1.php
(หากลูกค้าเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว"กรุณาอย่ายื่นเรื่องซ้ำ" เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็วของท่าน)

2. รอรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาจากบริษัทฯ

**ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ http://www.jsgroup1973.com/search_covid19.php **

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศํพท์ :  044- 511666  ต่อเบอร์ภาย 411 , 421 , 431

    *** หมายเหตุ : - การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
                             - การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06/01/20, มิถุนายน, 2020, 09:20:25 AM โดย admin »
Administrator

admin

 • Administrator
 • *****
 • 12
 • Administrator
  • ดูรายละเอียด
หมดเขต ลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2563 ครับ
Administrator