บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2
1
หมดเขต ลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2563 ครับ
2
หมดเขต ลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2563 ครับ
3
หมดเขต ลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2563 ครับ
4
การลงเวลาปฎิบัติงาน พนักงาน ช่วงวิกฤติ Covid-19
*** การลงเวลาปฎิบัติงาน ***
1. พนักงาน กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ต้องทำการลงเวลา แทนการ Scan นิ้ว
     -  ถ่ายรูป
     -  อับโหลดรูปที่ถ่าย ลง Web http://www.jsgroup1973.com/register_search.php
2. ใน 1 วัน ต้องลงเวลา 2 ช่วง
3. เวลาในการอัพโหลดรูปภาพ ลงเวลา
      ช่วงเช้า >>> ตั้งแต่เวลา
                        08.30 - 09.00 น.
      ช่วงบ่าย >>> ตั้งแต่เวลา
                        13.30 - 14.00 น.
4. การถ่ายรูป ต้องใช้ APP timestamp camera (ระบุ Location)
5. การติดตั้ง การตั้งค่า สามารถดูได้ ที่ http://www.jsgroup1973.com/webboard/index.php?topic=16.0

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายไอที :  https://lin.ee/bUCfvuE
5
การติดตั้งโปรแกรม APP Timestamp Camera และการตั้งค่า สำหรับถ่ายรูป ลงเวลา
  1. สำหรับมือถือ Android
     1.1 คลิกที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jeyluta.timestampcamerafree&hl=th
     1.2 ทำการติดตั้งลงใน โทรศัพท์ของท่าน โดยการ
          1.2.1 กดที่ปุ่ม ติดตั้ง และรอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จ
          1.2.2 เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการเข้าแอพ TimeStamp Camera
          1.2.3 จะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้กด อนุญาต ทั้งหมด (ห้ามกดปฏิเสธ ถ้ากด App จะแสดงผลไม่สมบูรณ์)
          1.2.4 ตั้งค่าโปรแกรม โดยกำหนด Location เป็น ละติจุด-ลองติจุด 14.891342 <--- 6 หลัก
                  - กดที่รูปนาฬิกา มุมขวาล่าง
                  - เมื่อเข้ามาแล้ว ให้ตั้งค่าละติจูด ลองติจูด เป็นจุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง ไม่รวมตัวอักษร จากนั้นกด OK
  2.สำหรับมือถือ iOS
     2.1 คลิกที่ลิงค์ https://apps.apple.com/us/app/timestamp-camera-basic/id840110184
     2.2 ทำการติดตั้งลงใน โทรศัพท์ของท่าน โดยการ
          2.2.1 กดที่ปุ่ม Get/ติดตั้ง และรอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จ
          2.2.2 เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการเข้าแอพ TimeStamp Camera
          2.2.3 จะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้กด อนุญาต ทั้งหมด (ห้ามกดปฏิเสธ ถ้ากด App จะแสดงผลไม่สมบูรณ์)
          2.2.4 ตั้งค่าโปรแกรม โดยกำหนด Location เป็น ละติจุด-ลองติจุด 14.891342 <--- 6 หลัก
                 
6
เอกสารบริษัทฯ ต่างๆ / 1. ใบคำขอโอนกรรมสิทธิ์ (ออก)/ปิดบัญชี
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ 04/10/20, เมษายน, 2020, 11:07:31 AM »
1. ใบคำขอโอนกรรมสิทธิ์ (ออก)/ปิดบัญชี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำขอได้ที่นี่  https://bit.ly/2UYNAMo
7
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล บนเอกสารที่ใช้ในโครงการ

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประกอบคำขอเข้าร่วมโครงการ  จะประกอบด้วย
1. เอกสารของผู้เช่าซื้อ
2. เอกสารผู้ค้ำประกัน

ท่านสามารถดูตัวอย่างการกรอกเอกสารได้ตามไฟล์ ที่แนบอยู่
8
4.โครงการ "จ่ายน้อยใช้รถต่อ" ช่วยเหลือลูกค้า เจ เอส จากภาวะวิกฤต COVID-19

            โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส   COVID - 19  แก่ลูกค้าในทุกๆ  กลุ่มอาชีพ  / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งมีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัทฯ ได้มีขั้นตอนให้ท่านลูกค้า เจ เอส ลีสซิ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ที่    http://www.jsgroup1973.com/covid-19/form_covid1.php   เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้

*เงื่อนไข :
      - สําหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
      - การดําเนินการพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
      - สำหรับลูกค้าที่เลือกโครงการ "จ่ายน้อยใช้รถต่อ" ไม่สามารถนำไปร่วมกับโครงการอื่นๆ ได้
      - สามารถยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

การลงทะเบียน :
1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก >>  http://www.jsgroup1973.com/covid-19/form_covid1.php
(หากลูกค้าเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว"กรุณาอย่ายื่นเรื่องซ้ำ" เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็วของท่าน)

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนพนักงานจะติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นลงนามรับรองทั้งผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)   ติดต่อนัดหมายให้ท่านเข้าไปที่ บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด  สาขาใกล้บ้านท่าน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศํพท์ :  044- 511666  ต่อเบอร์ภาย 411 , 421 , 431

    *** หมายเหตุ : - การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
                             - การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9
2.โครงการ "จ่ายดีมีลด" ช่วยเหลือลูกค้า เจ เอส จากภาวะวิกฤต COVID-19

            โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส   COVID - 19  แก่ลูกค้าในทุกๆ  กลุ่มอาชีพ  / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งมีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

เงื่อนไข
      - สำหรับลูกค้าที่เลือกโครงการ "จ่ายดีมีลด" ไม่สามารถนำไปร่วมกับโครงการอื่นๆ ได้

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศํพท์ :  044- 511666

    *** หมายเหตุ : - การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
                             - การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10
1.โครงการ "พักชำระหนี้" ช่วยเหลือลูกค้า เจ เอส จากภาวะวิกฤต COVID-19

        โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส   COVID - 19  แก่ลูกค้าในทุกๆ  กลุ่มอาชีพ  / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งมีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัทฯ ได้มีขั้นตอนให้ท่านลูกค้า เจ เอส ลีสซิ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ที่    http://www.jsgroup1973.com/covid-19/form_covid1.php   เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้

*เงื่อนไข :
      - สําหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
      - การดําเนินการพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
      - สำหรับลูกค้าที่เลือกโครงการ "พักชำระหนี้" ไม่สามารถนำไปร่วมกับโครงการอื่นๆ ได้
      - สามารถยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

การลงทะเบียน :
1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก >>  http://www.jsgroup1973.com/covid-19/form_covid1.php
(หากลูกค้าเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว"กรุณาอย่ายื่นเรื่องซ้ำ" เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็วของท่าน)

2. รอรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาจากบริษัทฯ

**ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ http://www.jsgroup1973.com/search_covid19.php **

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศํพท์ :  044- 511666  ต่อเบอร์ภาย 411 , 421 , 431

    *** หมายเหตุ : - การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
                             - การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หน้า: [1] 2